SHOPIkona sklepu   pl en
bączki księżnej

2011 / Instalacja bączki księżnej

 

Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków

Instalacja powstała w ramach wystawy „Opowieść. Przebudowa”, będącej częścią projektu Kurator/ Dramaturg /Storyteller. Poświęcona jest tematowi zbieractwa, budowania kolekcji oraz powstającej jako przynależna im rama – opowieści. Tak rozumiany motyw kolekcjonerstwa jako strategii zawiązywania intymnej i duchowej więzi z rzeczami stanowi punkt wyjścia do zbudowania nowej narracji w remontowanej przestrzeni Muzeum Książąt Czartoryskich. Zaproszeni artyści, poruszający się w obszarze teatru, sztuk wizualnych i designie, odnieśli się do dwóch tematów: narracji kuratorskiej Izabeli Czartoryskiej bądź bezpośrednio do przestrzeni Muzeum Książąt Czartoryskich i jej procesualnego charakteru. Zaprezentowane dzieła są więc efektem pracy zarówno artystów-zbieraczy, reżyserów, jak i wytwórców artefaktów. Niektóre z nich to dokumentacje działań kolekcjonerskich, inne – wprost nawiązując do narracji spektaklu – wykorzystują teatr i koncert do tworzenia opowieści „tu i teraz”, jeszcze inne są efektem interwencji w konkretnej przestrzeni.

2010 / Instalacja cumulus